Veelgestelde vragen

 

Wat moet ik meenemen als ik naar school ga om mijn kind te laten inschrijven?

De isi+-kaart of Kids-ID. De school heeft een officieel bewijsstuk nodig met de juiste schrijfwijze van de naam van je kind en het rijksregisternummer. Je brengt ook je bevestigingsdocument mee, je eigen identiteitskaart en eventueel een bewijs van schooltoelage. 

Wat gebeurt er als mijn kind op een school ingeschreven wordt?

1. De school controleert de gegevens van je kind.
2. Je verklaart je akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement.
3. Je plaatst je handtekening op het inschrijvingsformulier.

Wat gebeurt er als er geen plaats is?

1. De naam van je kind wordt genoteerd in het inschrijvingsregister.
2. Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving met daarop een rangnummer.
3. Voor kinderen geboren in 2016 moet de school dit rangnummer respecteren tot 30 juni 2019.
4. Voor kinderen die vroeger geboren zijn, moet de school dit rangnummer respecteren tot en met de 5de schooldag van oktober 2018. Dit register wordt elk schooljaar opnieuw  aangelegd. Je kunt jaarlijks opnieuw aanmelden.

Waarom werken we met aanmeldingen?

Meer en meer scholen raken snel volzet. We willen echter elk kind in Tervuren een plaats garanderen. En dat zoveel mogelijk in de buurt waar je woont, zodat je de mogelijkheid krijgt om je kind(eren) op wandelafstand naar school te laten gaan.

Mag ik mijn kind bij meerdere scholen aanmelden?

Ja. Er is geen limiet. Het verhoogt je kansen op een school van je keuze.

Hebben mensen die zich voor mij aanmelden via internet meer kans op een plaats?

Neen. Bij de aanmelding van je kind speelt het tijdstip van aanmelden geen rol, zolang het maar binnen de voorziene periode gebeurt. Wanneer de vraag het aanbod overstijgt, wordt er enkel gekeken naar de afstanden tot aan de school.

Hoe kan ik zien of er nog plaats is voor mijn kind?

Op www.naarschoolintervuren.be kan je zien hoeveel vrije plaatsen er nog zijn voor de leeftijdsgroep van je kind bij het begin van de aanmeldingsperiode.

Wat moet ik doen als ik nog iets wil veranderen tijdens de aanmeldingsperiode (bijvoorbeeld nog een school toevoegen)?

Neem contact op met de beheerder door te antwoorden op de bevestingsmail die je kreeg. Geef de nieuwe informatie door en we zullen je aanmeldingsformulier aanpassen.

Ik heb geen computer, wat kan ik doen?

Neem contact op met een school, de onderwijsdienst of Het Huis van het Kind. De contactgegevens vind je op deze website. Zij zullen je verder helpen.

Hoe wordt de afstand berekend? 

Je hoeft dit niet zelf te doen. De afstand wordt automatisch berekend door de computer. We maken gebruik van de optie ‘wandelafstand’ om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van het kind of het werkadres en de coördinaten van het officiële adres van de vestigingsplaats van de school. De correcte inschatting van het adres (coördinaten) wordt door de beheerders gecontroleerd met behulp van het CRAB (Centraal Referentieadressenbestand). Bij betwisting oordeelt de disfunctiecommissie. 

Kies ik voor het officiële domicilieadres of werkadres? 

Je kiest best voor de optie werkadres als het werkadres dichterbij de school ligt dan het officiële domicilieadres.  Dit bewijs je met een attest van de werkgever dat je ons bezorgt.  

Verhuis je binnenkort? 

Je kan alvast aanmelden.  Uiterlijk bij het inschrijven van je kind moet je een van de volgende documenten voorleggen:

  1. aankoopakte woning
  2. bouwvergunning
  3. huurovereenkomst 

Indien je dit document niet tijdig hebt, kunnen we je kind NIET inschrijven. 

Wat moet ik verstaan onder sociale mix?

Met behulp van de aanmeldingen willen we komen tot een weerspiegeling van de buurt waarin onze kinderen opgroeien. Dit door zowel kansrijke als kansarme kinderen voorrang te geven.

Mijn kind gaat naar een kinderopvang in een school, heb ik recht op voorrang?

Neen.

Als ik mijn kind nu inschrijf in een van de basisscholen, heb ik dan voorrang in een secundaire school?

Neen. 

Heb ik voorrang in een basisschool als een van mijn kinderen al is ingeschreven op een secundaire school?

Neen

Wordt er een school verplicht toegewezen die ik niet wens?

Neen. Er wordt enkel gekeken naar de scholen die je koos. Om te voorkomen dat je geen plaats hebt, vul je best alle scholen van je voorkeur in. Hoe meer scholen hoe meer kans op een plaats.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet aanmeld?

Dan kan je vanaf 7 mei nog een plaats zoeken, maar de meeste scholen zullen volzet zijn. We raden je aan om zeker aan te melden!

Als mijn kind aangemeld is, is mijn kind dan ook ingeschreven?

Neen. Je moet nog langsgaan op de school. Hiervoor krijg je eerst een bevestigingsdocument. Met dit document kan je je kind inschrijven. Je kan je kind slechts inschrijven in 1 school. Om je kind in te schrijven, maak je eerst een afspraak met de school.

Wanneer ontvang ik een schooltoelage?

Je moet dit zelf aanvragen. Je komt pas in aanmerking na onder andere een minimum aantal dagen aanwezigheid op school. Voor meer informatie: schooltoelagen.

Mijn kind staat al op een wachtlijst. Wat moet ik doen?

Ook al sta je nu op een wachtlijst, je moet je aanmelden.

Wanneer kan mijn kleuter naar school gaan?

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs op onderstaande vastgelegde instapdata. (zie hieronder) 
Een kleuter die de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt kan elke dag starten. 

SCHOOLJAAR 2018-2019

Kinderen geboren t.e.m.

komen na…..

dus vanaf…

01/03/16

Zomervakantie

01/09/18

05/05/16

Herfstvakantie

05/11/18

07/07/16

Kerstvakantie

07/01/19

01/08/16

Instap 1 februari

01/02/19

11/09/16

Krokusvakantie

11/03/19

23/10/16

Paasvakantie

23/04/19

03/12/16

Hemelvaart

03/06/19