Hoe aanmelden?

Wie en Wanneer?

Kinderen geboren in 2016 en kinderen die van school willen veranderen

Kinderen geboren in 2016 moeten zich aanmelden, ook al starten ze pas in het schooljaar 2019/2020.  Zit je kind nu al ergens op school en wil je van school veranderen vanaf 01/09/2018? Dan moet je je kind ook aanmelden.

De aanmeldingsperiode voor deze kinderen loopt van donderdag 01/02/2018 (9u) tot en met vrijdag 23/02/2018 (12u)

Kinderen die al een broer of zus op die school hebben en kinderen van personeel 
Deze aanmeldingsperiode is afgesloten. 


 

Hoe aanmelden en inschrijven?

STAP 1 HOE MELD JE AAN?

Aanmelden doe je via het aanmeldingsformulier op deze website.  Het formulier is enkel actief tijdens de aanmeldingsperiode.

We raden je aan om zoveel mogelijk scholen op te geven. Zet hierbij de scholen in volgorde van jouw voorkeur. Plaats 1 is de grootste voorkeur. De gekozen voorkeur is erg belangrijk, want bij toewijzing van een school wordt rekening gehouden met deze voorkeur.

Ook de afstand tot de school is belangrijk. Als er niet voldoende plaats is, wordt er ook rekening gehouden met de kortste afstand tot de school. Hierbij heb je de keuze tussen het domicilieadres van het kind of het werkadres van één van de ouders. Deze keuze vink je aan bij stap 2 in het aanmeldingsformulier. 

Je kan rustig de tijd nemen binnen de aanmeldingsperiode. Het tijdstip van de aanmelding speelt geen rol bij de toewijzing van een school.

Na je aanmelding zal je een e-mail ontvangen met de informatie die jij hebt ingegeven. Kijk deze informatie goed na. Wil je nog iets veranderen?  Bezorg de bijkomende informatie door op deze mail te antwoorden. Het is jouw verantwoordelijkheid en in het belang van jouw kind dat deze informatie correct is!

Wat bepaalt of een leerling indicatorleerling is?

Indien het antwoord op 1 of beide van de volgende vragen ‘ja’ is, dan is je kind een indicatorleerling.

  • Ontvangt het gezin een schooltoelage voor een kind dat reeds naar school gaat?
  • Heeft de moeder van het kind GEEN diploma secundair onderwijs?

Voor de instapklas (2016), de eerste kleuterklas (2015) en het eerste leerjaar is het aantal vrije plaatsen verdeeld over indicator- en niet-indicatorleerlingen. Deze leerlingen hebben voorrang voor de plaatsen die voor hun groep werden voorbehouden. Indien er minder kinderen aanmelden voor één van deze groepen dan er plaatsen zijn, dan gaan deze plaatsen na de aanmeldingsperiode over naar de andere groep.

Kijk deze informatie na in de bevestigingsmail die je ontvangt na de aanmelding! 

Wat is het gevolg van verkeerde informatie bij aanmelding?

Het opgeven van foute informatie zal aanleiding geven tot het verwijderen van je aanmelding uit het systeem.

Wat is het resultaat van de aanmelding?

Voor de start van de inschrijvingsperiode zal je een bericht van toewijzing (=bevestigingsdocument) of van rangschikking op de wachtlijst ontvangen. Wanneer je een plaats toegewezen krijgt, betekent dit dat je geen recht meer hebt op een plaats in een school die lager gerangschikt staat.

STAP 2 HOE SCHRIJF JE IN?

Met het bevestigingsdocument ga je tijdens de inschrijvingsperiode naar de toegewezen school. Hiervoor maak je eerst een afspraak met de school. De contactgegevens van de school vind je in het bevestigingsdocument. Indien je je kind niet inschrijft tijdens de inschrijvingsperiode, dan vervalt je toewijzing.

Bij de inschrijving wordt alle informatie van de aanmelding nog eens gecontroleerd. Indien dan fouten opgemerkt worden, zullen die aan de disfunctiecommissie gemeld worden met de mogelijkheid dat je recht op inschrijving vervalt.

Met een bericht van 'rangschikking op de wachtlijst'  hoef je niets te doen. Je plaats op de wachtlijst werd automatisch gereserveerd. De mogelijkheid bestaat dat je tijdens de opvisperiode door de school gecontacteerd wordt om voor een openstaande plaats te komen inschrijven. Dat gebeurt in volgorde van de plaats op de wachtlijst. 

Wat is de opvisperiode?

Na de inschrijvingsperiode volgt de opvisperiode. Dan worden de vrije plaatsen van de scholen geteld. Als er nog vrije plaatsen zijn, zijn de mensen op de wachtlijst aan de beurt. Zij worden dan door de school gecontacteerd om hun kind in te schrijven. De volgorde van de wachtlijst wordt hierbij altijd gerespecteerd.

Opgelet! Indien je ingeschreven bent in een school van lagere keuze en je wordt gecontacteerd door een school van hogere keuze, dan ben je verplicht in te schrijven in de school van hogere keuze en vervalt je inschrijving in de school van lagere keuze. 

Wat betekent vrije inschrijvingsperiode?

Tijdens deze periode is inschrijven in de school toegelaten zonder dat je via dit systeem aangemeld hebt. Op dat moment zullen in de meeste scholen echter geen vrije plaatsen meer zijn en kom je op een wachtlijst.